Info

Steenbergen Fotografie is een fotostudio gespecialiseerd in interieur
fotografie en decorbouw.
We werken met een klein maar enthousiast en gemotiveerd team.
Sinds mei 2012 werken we op een nieuwe locatie in IJsselstein.
In nauwe samenwerking met Jan van der Spank (styling) willen we op de 
nieuwe locatie de hoogste kwaliteit bieden in decorbouw, fotografie, video, 
styling en beeldbewerking.
De kwaliteit van ons werk en de service zijn onze belangrijkste 
doelstellingen.
De hele studio is ingericht voor ons specialisme (interieur fotografie).
Dit is terug te zien in de decorstukken, de styling, de rekwisieten ruimte 
enz.

De beste studio zij op ons gebied, dat is ons doel!